Garancija - Preston

Garancija na madrace i nadmadrace

Proizvođač i prodavac: Dezen d.o.o., Magistralni put A – bb, 75270 Živinice, BiH

 
Prodavac za sve »Preston« madrace i nadmadrace obezbjeđuje garanciju u trajanju od 2 godine.

Garancija od 2 godine:

 • JOY
 • SMART
 • FRESH
 • CLOUD
 • SOFT
 • WAVE
 • LOYD
 • ACTIVE+
 • HYBRID
 • FEEL HR
 • MEMORY DUO
 • PRESTON L
 • PRESTON XL

 
U roku od dvije godine od dana isporuke, pod uslovom adekvatne upotrebe, a u slučaju fabričke greške na proizvodu kupac može:

 • zahtjevati popravku ili zamjenu madraca identičnim ili uporedivim madracom ako isti madrac više nije dostupan, ili
 • zahtjevati povrat novca (100%)

 

Uslov za ostvarivanje garancije

Uslov za ostvarivanje garancije je dostavljanje računa za kupovinu madraca ili relevantnog dokaza o kupovini madraca iz kojeg se vidi datum kupovine, odnosno datum primopredaje, fotografija madraca sa nedostatkom i pismena izjava kupca u kojoj se navodi i opisuje nedostatak.

Prodavac ima pravo da pregleda madrac koji je predmet reklamacije u okviru zakonskog roka za zamjenu. Na zahtjev prodavca, kupac je u obavezi da dostavi fotografije i madraca i letvica za krevet, fotografisane iz više uglova.

 Prodavac će na reklamaciju potrošača odgovoriti u roku od 8 dana od dana njenog prijema. Rok za rješavanje reklamacije je 30 dana od prijema pismenog obavještenja kupca da roba ima nedostatak, uz koje se prilažu svi navedeni dokumenti i dokazi.

Garancija ne pokriva oštećenja nastala zbog pogrešne upotrebe proizvoda.

 Garancija nije važeća za situacije:

 • u slučaju kvara ili oštećenja zbog nepravilnog rukovanja, odnosno korištenja proizvoda: sila, preopterećenje ili promjene koje je prouzrokovao kupac,
 • u slučaju manjeg defekta koji je rezultat prirodnog habanja,
 • u slučaju mrlja zbog buđi,
 • u slučaju da dušek nije korišten na odgovarajućoj podlozi,
 • ako kupac ne dostavi kopiju računa ili drugi relevantan dokaz iz kojeg proizlazi datum kupovine ili isporuke madraca,
 • u slučaju da jezgro madraca promjeni boju (požuti), što je karakteristika materijala jer sa godinama dobija žutu boju

 

UPOZORENJA

Uz pravilnu upotrebu madraca, materijali unutar madraca će ostati nepromjenjeni. Ali, kao rezultat korištenja madraca, debljina i čvrstoća se mogu smanjiti za do 10% pri normalnoj upotrebi, što se ne smatra fabričkim nedostatkom. Proizvođač se svojom garantnom politikom ograđuje od navedene promjene.

Zbog elastičnosti materijala, dimenzije madraca imaju toleranciju od +/- 2%. Madrac unutar ove tolerancije ne smatra se neispravnim madracem. Takva odstupanja mogu nastati i nakon dužeg perioda upotrebe. Proizvođač se svojom garantnom politikom ograđuje od navedene promjene.

Prilikom upotrebe madraca vidljive su promjene na tkanini (navlaci) u smislu pilinga, što je normalna posljedica upotrebe proizvoda i ne utiče na funkcionalnost proizvoda. U slučaju potpune istrošenosti navlake u toku garantnog perioda, moguće je prijaviti reklamaciju.

U slučaju reklamacije, prodavac zadržava pravo na stručni pregled madraca i letvica, kako bi se utvrdilo stanje i uzrok predmeta reklamacije.

O nedostacima kao što su nedostaci šavova, eventualne mrlje i druge mrlje koje ne utiču na funkcionalnost madraca kupac mora pismeno obavjestiti prodavca u roku od 3 dana od dana preuzimanja madraca.

Za sva pitanja stojimo na raspolaganju preko telefona 035 744 203, od ​​ponedeljka do petka od 9 do 16 sati. Možete nam pisati i na e-mail adresu: info@preston.ba